Logo zakładu pogrzebowego MAJ

Zainteresowanych ofertą zakładu pogrzebowego MAJ zapraszamy do kontaktu przez całodobowe numery telefonu oraz maila.

Piłsudskiego 41 97-200 Tomaszów Maz.
+48 693 123 123 | +48 605 400 004
biuro@zpmaj.pl


Produkcja trumien
+48 693 788 878

© 2021 | Zakład Pogrzebowy MAJ

Co zrobić, gdy odchodzi
ktoś bliski?…

To pytanie, które trudno jest sobie zadawać w biegu codziennego życia. Przychodzi jednak moment śmierci Bliskiej Osoby – i trzeba podjąć taką refleksję, a także, w konsekwencji, konkretne działanie.

W tej smutnej chwili, gdy odchodzi osoba bliska naszemu sercu, staramy się, by organizacja pochówku przebiegała w sposób godny i profesjonalny. Śmierć najbliższej, ukochanej osoby jest ciężkim przeżyciem i często nas zaskakuje. Jest to trudny okres dla rodziny, albowiem nie każdy znajduje w sobie tyle sił, aby samodzielnie uporać się ze żmudnymi przygotowaniami, z dopełnieniem licznych i niekiedy skomplikowanych formalności, z wyborem trumny oraz różnorodnych akcesoriów pogrzebowych oraz ustaleniem porządku uroczystości.

Zakład Pogrzebowy Tomasz Maj pomoże Państwu przejść przez te wszystkie trudne chwile. Pomożemy, a nawet wyręczymy we wszystkich możliwych formalnościach i wesprzemy w przygotowaniu pięknej uroczystości pogrzebowej. Zachęcamy do zapoznania się z naszym poradnikiem, który ułatwi Państwu uczynienie kolejnych kroków w tej trudnej sytuacji. W przypadku jakichkolwiek pytań albo wątpliwości, służymy Państwu pomocą. Zachęcamy do kontaktu z nami – najlepiej telefonicznie pod numerami 693 123 123 lub 605 400 004.

Jeśli śmierć nastąpiła w domu – należy wezwać lekarza (lekarz rodzinny lub pogotowie ratunkowe), który stwierdzi faktyczny zgon i wystawi kartę statystyczną zgonu lub kartę zgonu. Karta zgonu lub karta informacyjna jest dokumentem upoważniającym zakład pogrzebowy do zabrania zwłok do chłodni. Należy pamiętać jednak, że z kartą statystyczną zgonu należy udać się do lekarza POZ, pod którego opieką był chory przez ostatni miesiąc przed śmiercią, aby uzyskać od niego kartę zgonu.

Karta zgonu jest niezbędna, aby uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego akt zgonu. Nasz zakład pogrzebowy podejmuje się dla Państwa załatwienia wszystkich formalności w USC.

Prosimy zadzwonić do nas – telefony naszego pogotowia pogrzebowego czynne są przez całą dobę: 693 123 123 lub 605 400 004

Przewieziemy osobę zmarłą do chłodni i załatwimy wszystkie formalności, łącznie z zorganizowaniem pogrzebu. Wykonamy toaletę pośmiertną i ubierzemy zmarłego. Jeśli wolą zmarłego była kremacja, prosimy nas o tym poinformować.

Udając się do naszego zakładu prosimy zabrać ze sobą:

 • Akt zgonu
 • Dowód osobisty osoby załatwiającej
 • Akt małżeństwa lub akt urodzenia
 • Ubrania dla zmarłego
 • Legitymację emeryta/rencisty lub zaświadczenie o zatrudnieniu
 • Dokumenty zw. z miejscem na cmentarzu
 • Zdjęcie na nekrolog

Jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu – należy odebrać kartę zgonu z działu statystki szpitala. Następnie – jeśli wybiorą Państwo nasz zakład pogrzebowy jako ten, który ma przygotować uroczystości pogrzebowe – prosimy skontaktować się z naszym biurem. Zajmiemy się załatwieniem wszystkich formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz innych instytucjach.

Prosimy o kontakt telefoniczny z naszym całodobowym pogotowiem pogrzebowym: 693 123 123 lub 605 400 004

Jeśli śmierć nastąpiła w hospicjum – prosimy pamiętać, że to wyłącznie Państwo decydujecie o wyborze firmy pogrzebowej. Hospicjum powiadamia wybrany przez Państwa zakład pogrzebowy. Jeśli będzie to nasz zakład, to otrzymamy powiadomienie z hospicjum o konieczności przewiezienia osoby zmarłej do chłodni. Następnie muszą Państwo odebrać z Hospicjum kartę zgonu i zarejestrować zgon w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Jesteśmy przez całą dobę gotowi udzielić Państwu wszelkich informacji i pomocy – prosimy zadzwonić pod numer 693 123 123 lub 605 400 004

Często w razie nagłej śmierci lub wypadku, ciało osoby zmarłej zabezpieczone zostaje przez Prokuraturę i przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w celu wykonania niezbędnych analiz. Koszt zabezpieczenia oraz przewozu Zmarłego do Zakładu Patomorfologii powinien w każdym przypadku spoczywać na Prokuraturze, a nie na Bliskich Zmarłego.

Również w przypadku śmierci Bliskiej Osoby w tragicznych okolicznościach możecie Państwo zwrócić się do nas, wówczas pomożemy załatwić niezbędne formalności związane z organizacją pogrzebu.

Nasz całodobowy telefon jest zawsze do Państwa dyspozycji: 693 123 123 lub 605 400 004

Śmierć za granicą stanowi poważne wyzwanie logistyczne, czasowe oraz wiąże się z większymi kosztami, niż w przypadku śmierci, która następuje na terytorium Polski.

Zakład Pogrzebowy Tomasz Maj z Tomaszowa Mazowieckiego wielokrotnie zajmował się sprowadzeniem ciał oraz prochów zmarłych z zagranicy

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny.

Telefony czynne są przez całą dobę:

tel. 693 123 123 lub 605 400 004

W celu złagodzenia skutków finansowych, jakie niesie ze sobą konieczność zorganizowania pogrzebu, wypłacany jest zasiłek pogrzebowy. Można go uzyskać z ZUS, KRUS, MSWiA, WBE oraz z innej instytucji, powołanej do udzielania tego typu wsparcia.

Komu przysługuje zasiłek z ZUS?

 • członkowi rodziny,

 • pracodawcy,

 • domowi pomocy społecznej a także gminie, powiatowi,

 • osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,

 • osobie obcej, jeżeli pokryła ona koszty pogrzebu.

Dokumenty wymagane do uzyskania zasiłku pogrzebowego są następujące:
 • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12).
 • Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.
 • Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.
 • Dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
 • Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Uwaga! Akt zgonu może być wystawiony za granicą. Nie może być to tymczasowy akt zgonu – wtedy powinien być wystawiony w Polsce.

Przez członków rodziny branych pod uwagę przy przyznawaniu zasiłku pogrzebowego, rozumie się takie osoby, jak:

 • małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,

 • rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca, dzieci własne,

 • dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,

 • dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,

 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,

 • rodzeństwo,

 • dziadkowie,

 • wnuki,

 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

 

Wysokość zasiłku pogrzebowego
 • Wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi odpowiednio:
 • dla członka rodziny – 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu;
 • dla osoby obcej lub pracodawcy, domu pomocy społecznej, gminy, powiatu, osoby prawnej kościoła lub związku wyznaniowego – do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.