Komu przysługuje zasiłek z ZUS?

 • członkowi rodziny,
 • pracodawcy,
 • domowi pomocy społecznej,
 • gminie,powiatowi,
 • osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,
 • osobie obcej, jeżeli pokryli koszty pogrzebu.

Przy przyznawaniu zasiłku członkowie rodziny to:

 • małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
 • rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca,dzieci własne,
 • dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • wnuki,
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

 

Z godnością i szacunkiem pomagamy w trudnych chwilach.

Realizacja: MAXIGRAF